Henkinen valmentautuminen

Mitä henkinen valmennus on?

Menestyäkseen urheilijana niin pitkälle kuin fyysiset rajat antavat myöden, pitää urheilijalla olla myös vahva psyykkinen lujuus. Kaksi fyysisesti samantasoista urheilijaa saattavat päätyä täysin eritasoisiksi juuri psyykkisten ominaisuuksiensa ansiosta. Kansanomaisesti puhutaan pään kestämisestä. Psyykkinen valmennus on tietoista vaikuttamista mieleemme, ajatuksiin, tunteisiin ja sitä kautta käyttäytymiseen. Psyykkinen valmentautuminen vaatii harjoittelua siinä missä mikä muukin ominaisuus.  Psyykkisiä taitoja ja ominaisuuksia ovat esimerkiksi taitava tavoitteen asettelu, motivoituminen ja tahdonvoima, keskittyminen, paineiden hallinta, nollaamisen taito sekä kilpaileminen.

Pelaajan psyykkisen kehittämisen polku
Pelaajan psyykkisen kehittämisen polulla esitellään viisi psyykkisten ominaisuuksien ja taitojen kokonaisuutta, joissa kehittymisessä jokainen valmentaja voi pelaajiaan auttaa lajivalmennuksen luontevana osana.

Psyykkiset ominaisuudet ja taidot, jotka pelaajan polulla kehittyvät, ovat:

1. Itseluottamus (sisältyy: itsetunto ja itsetuntemus)
2. Motivaatio ja taito asettaa tavoitteita
3. Keskittyminen ja vireystila
4. Ajattelun hallinnan taidot sekä tunne- ja vuorovaikutustaidot (sisältyy: mielikuvien
käyttäminen, epäonnistumisen hyödyntäminen oppimiskokemuksena, jännittämisen ja
paineiden hallinta)
5. Kilpailuun valmistautuminen ja kilpaileminen

Alta löytyy paljon hyvää tietoa henkisen valmentautumisen saloista.

Psyykkinen polku_Tavoitteet ja Teoria

Psyykkinen polku_Käytäntö

Käyttöohje psyykkiselle polulle

Urhea – psyykkinen valmennus

Yhteistyössä