Olkapään huoltavat harjoitteet

Lajessa, joissa lyönti- tai heittoliike tapahtuu olkapään yläpuolella on tärkeää huolehtia olkapään ja ennen kaikkea lapaluun tuennasta (stabilointi) sekä olkanivelen riittävästä liikkuvuudesta. Yläraajaa tukevia ja olkanivelen liikkuvuutta lisääviä harjoitteita tulisi tehdä alku- ja loppuverryttelyn lisäksi erillisenä harjoituksena vähintään kerran viikossa.

Harjoitteisiin tarvitset vastuskumin, kepin, käsipainot sekä vatsapyörän tai pallon.

Yhteistyössä